Triển lãm nhà máy

BĂNG HÌNHTRƯNG BÀY

HÌNH ẢNHTRƯNG BÀY

1-2
1-4
hàn_1
quay rôto2
HIỂN THỊ HÌNH ẢNH (3)
kiểm tra niêm phong không khí
HIỂN THỊ HÌNH ẢNH (6)
  • kiểm tra bộ lọc (2)
  • kiểm tra bộ lọc (1)
  • kiểm tra bộ lọc (3)
  • Triển lãm nhà máy (7)
  • Triển lãm nhà máy (6)
  • Triển lãm nhà máy (8)
  • máy chiếu 2D
  • dây nịt thử nghiệm